top of page

Imprint

Ellie Florist

Online store: www.ellieflorist.com

Office: New address will be updated later

Email: cs@ellieflorist.com

Phone: +421 902 638 063

Hotline: +421 902 559 586

 

Authorized representative: 

Name: Stella Dao (Account Executive)

Phone: +421 902 638 063

Email: ellieflorist.com@gmail.com

 

Business registered:

DUY ANH DANG, podnik zahraničnej osoby

Organization ID: 50548603

Tax ID: 3120167941

Address: Stara Vajnorska 3308/19

83104 Bratislava

Slovakia

 

 

Podmienky

1. ÚVOD

Nasledujúce podmienky regulujú práva a povinnosti strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi dodávateľom (Ellie Florist) a klientom. Predmetom zmluvy je poskytovanie a používanie služieb (dekorácie pre svadby alebo udalosti) alebo nákup a predaj tovarov v internetovom obchode. 1.1 Dodávateľom sa rozumie Ellie Florist - obchodné meno registrované: Duy Anh Dang - Stará Vajnorská 19, 83104 Bratislava - Nové Mesto, zapísané na Tomášikovej 46, 83205 Bratislava, vložka č .: 2016 / 090658-2, Co. Reg. Č .: 110-251731, DIČ Č .: 3120167941, tel. +421902638063, e-mail: cs@ellieflorist.com (ďalej len „dodávateľ“). 1.2 Klientom sa rozumie každá osoba alebo právnická osoba, ktorá požiadala o dekoračnú službu alebo predložila elektronickú objednávku spracovanú systémom online obchodu a s dodávateľom uzavrela kúpnu zmluvu na diaľku. 1.3 Klient dáva súhlas s týmito obchodnými podmienkami potvrdením svojej rezervácie alebo objednávky na webovej stránke dodávateľa. Podmienky platia v deň uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb.

 

2. SVADOBNÉ A AKČNÉ SLUŽBY

2.1 Prvotný kontakt a predbežná konzultácia s ozdobnými podrobnosťami týkajúcimi sa vízie vašej svadby alebo udalosti prostredníctvom e-mailu alebo inej platformy (Instagram, Facebook).

2.2 Ďalšie hĺbkové konzultácie, počas ktorých: - Definujte si svoju víziu - víziu môžete alebo nemusíte mať už zavedenú. To pomáha zaostriť vaše nápady na to, ako chcete, aby váš deň skutočne vyzeral. - Navrhnite deň - upresníme a načrtneme všetky vaše potreby, aby vám nič nechýbalo. - Položky šité na mieru vášmu rozpočtu - o rozpočte sa bude diskutovať. - Zdrojové materiály - ak ich ešte nemáme, urobíme maximum pre ich získanie alebo vytvoríme ich pre vás. - Zhoda farieb - počas konzultácie alebo neskôr, ak je to pohodlnejšie, sa vám ukážu vzorky farieb, aby sme zaistili, že dokonale zodpovedáme vašim požiadavkám - Poskytnite cenovú ponuku - zostavíme komplexnú cenovú ponuku s úplným rozpisom nákladov, špeciálne na mieru pre vašu svadbu alebo udalosť. Každá položka bude uvedená v zozname, aby ste si mohli urobiť informovaný výber a aby neexistovali teda nijaké povinnosti.

2.3 Stretnutie na mieste konania (v prípade potreby) - stretneme sa s vami na mieste konania neformálneho rozhovoru, zodpovedania akýchkoľvek otázok a diskusie o akýchkoľvek ďalších potrebách alebo zmenách

2.4 Podpísať zmluvu - po rozhodnutí a odsúhlasení podrobností bude zmluva podpísaná oboma stranami. Zmluvné podmienky tvoria zálohu vo výške 50%. Bez podpísania zmluvy a zloženia zálohy by vaša rezervácia nebola rezervovaná. Viac podrobností je napísané v zmluve.

3. ONLINE OBJEDNÁVKY

3.1 Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru nasledovne: - vyplnením a odoslaním formulára na webovej stránke predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke predávajúceho,

3.2 Následne, najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky, dostane kupujúci na svoju emailovú adresu potvrdzovací e-mail s ďalšími informáciami o dostupnosti a dodacej lehote tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na základe objednávky kupujúceho v dohodnutom množstve, kvalite a cene.

 

4. CENY

Dodávateľ má nárok na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za tovar.

4.1 Predávajúci je platcom DPH.

4.2 Základná cena objednávky zahŕňa náklady na doručenie tovaru v závislosti od toho, ktorý spôsob doručenia si kupujúci zvolí. Balné je zahrnuté v cene prepravy.

 

5. PLATBY

5.1 Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby Platba kartou.

5.2 Platba je možná iba v mene euro.

5.3 Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad (faktúru).

 

6. DODÁVKA TOVARU

Dostupnosť produktu a zásielka sú uvedené pri produkte na internetovej stránke online obchodu.

6.1 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prepravu a doručenie tovaru kuriérom. 6.2 Miesto dodania je určené v objednávke kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať tovar na miesto, ktoré bolo určené objednávkou ako miesto dodania. Dodaním tovaru na určené miesto je dodávka splnená.

6.3 Tovar je vhodne zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar v čase dodania.

6.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote určenej predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu časť ceny, ktorá bola zaplatená. Toto musí byť urobené v lehote 14 dní od prijatia odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

7. POLITIKA VÝMENY A VRÁTENIA

7.1 Keď kupujúci objednávajú tovar na našej webovej stránke (ellieflorist.sk), majú právo od objednávky odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru. Po zrušení objednávok pošleme kupujúcim úplnú náhradu. Ak kupujúci zrušia objednávky do 7 dní od doručenia, môžu ich bez uvedenia dôvodu vrátiť alebo vymeniť. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave a nemá žiadne zmeny ani poškodenie. Tovar musí byť vrátený alebo nahradený faktúrami. Ak tieto obchodné podmienky nesplnia, nemôžu predávajúcemu vrátiť tovar ani dostať peniaze späť.

a. V prípade sťažnosti pošlite na adresu: cs@ellieflorist.com Do svojho e-mailu zadajte kód produktu alebo objednávkové číslo tovaru, ktorý chcete vymeniť alebo vrátiť. Váš nárok bude spracovaný do 2 pracovných dní.

b. Po potvrdení vašej e-mailovej sťažnosti na výrobky dostanete e-mail o tom, ako môžete tovar vrátiť alebo vymeniť. Vyberte si vrátenie alebo výmenu tovaru v našich obchodoch alebo využite našu doručovaciu službu. - Poplatok za našu donáškovú službu pri vrátení tovaru je v rámci Bratislavy 5 EUR. Miesta mimo Bratislavy sú 0,50 € / km.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Všetky osobné údaje poskytované zákazníkmi v rámci objednávania tovaru alebo registrácie cez internetový obchod ellieflorist.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov.

8.2 Objednávateľ zadaním objednávky, presnejšie uzatvorením kúpnej zmluvy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, vybavovania objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešne splnenej objednávke za účelom plnenia kúpnej zmluvy a vedenie záznamov (napr. vybavovanie reklamácií, účtovníctvo atď.). Tento súhlas sa udeľuje do písomného odvolania zaslaním oznámenia o odvolaní. Osobné údaje sú spracovávané v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Zákazníci majú právo na prístup a úpravu svojich osobných údajov, ako aj na výkon ďalších zákonných práv s nimi súvisiacich. Predávajúci neposkytuje, ani nezverejňuje osobné údaje zákazníkov tretím stranám, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich distribúciu objednaného tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom na účely doručenia tovaru.

Contact
bottom of page